Účetnictví

Účetní služby

: vedení účetnictví
: vedení evidence pro účely zákona o DPH (záznamová povinnost)
: roční uzávěrka včetně vypracování roční závěrky
: přiznání k silniční dani
: přiznání k dani z nemovitosti
: zpracování přiznání k DPH
: zpracování roční závěrky v řádném i prodlouženém termínu
: rekonstrukce účetnictví minulých období
: vedení daňové evidence
: spolupráce s daňovým poradcem
: statistické výkazy

Zpracování mezd a personalistiky

: vedení personalistiky včetně přihlašování a odhlašování zaměstnanců na sociální správě a zdravotní pojišťovně
: zpracovávání mezd (výplatní pásky, výčetky, přehledy odvodů, rekapitulace mezd)
: měsíční přehledy pro pojišťovny včetně zasílání
: příkazy k úhradě při bezhotovostních platbách
: roční zúčtování daně
: vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně
: zpracování veškerých statistik a hlášení
: zastupování firem na OSSZ, zdravotních pojišťovnách a FÚ (jednání, kontroly atd.)
: pracovně-právní poradenství (návrhy prac.smluv, dohod, poskytnutí veškerých personálních tiskopisů …)